Смаргонь, батлейка, адраджэнне

Смаргонь, батлейка, адраджэнне

Надзея на адраджэнне нацыі прыйдзе з захаду Беларусі — вось такія нечаканыя высновы я зрабіла пасля наведвання Смаргоні, дзе 21–22 сакавіка праходзіў рэгіянальны фестываль «Чароўны свет батлейкі».

Открытый региональный фестиваль «Волшебный мир батлейки»

Открытый региональный фестиваль «Волшебный мир батлейки»

21-22 марта 2015 года в г. Сморгонь пройдет первый в Беларуси Открытый региональный фестиваль батлеечных коллективов  «Волшебный мир батлейки».

Мірскай батлейцы — жыць!

Мірскай батлейцы — жыць!

Ад­ро­джа­на даў­няя мяс­цо­вая тра­ды­цыя ля­леч­на­га тэ­ат­ра... Да­вя­ло­ся ня­даў­на па­ба­чыць бат­ле­еч­ную ін­тэр­ме­дыю (ка­міч­ную сцэ­ну), якую па­ста­ві­лі на­ву­чэн­цы Мір­ска­га мас­тац­ка­га пра­фе­сій­на-тэх­ніч­на­га ка­ле­джа. І та­кой цеп­лы­нёй па­ве­я­ла ад гэ­тай па­ста­ноў­кі, так доб­ра і свет­ла ста­ла […]