У Смаргоні будзе стаяць мемарыяльны комплекс еўрапейскага ўзроўню

У Смаргоні будзе стаяць мемарыяльны комплекс еўрапейскага ўзроўню

Праца над мемарыяльным комплексам, які прысвечаны Першай сусветнай вайне, пачалася ў 2006 годзе. Шмат што зроблена і шмат чаго – не. Пытанне заўсёднае – грошы. У 2006 годзе конкурс на эскізны […]

Смаргоншчына падчас Першай Сусветнай

Смаргоншчына падчас Першай Сусветнай

У гэтым годзе спаўняецца 100 год з дня пачатку Першай сусветнай вайны. Вайны, якая пакінула да сённяшняга часу свае трагічныя напаміны па ўсёй Беларусі і на маёй Смаргоншчыне. На вялікі […]

Вайны застылыя імгненні

Вайны застылыя імгненні

Два гады назад у нашых краях пабываў грамадзянін Германіі Манфрэд Бергер. Ён захацеў наведаць мясціны, дзе ваяваў і загінуў падчас баёў у ліпені 1917 года яго дзядуля Вільгельм. Ужо ў […]

Балада аб Смаргоні

Балада аб Смаргоні

Усё блі­жэй да нас 100-год­дзе па­чат­ку ад­на­го з са­мых кро­ва­пра­літ­ных і маш­таб­ных уз­бро­е­ных кан­флік­таў у гіс­то­рыі ча­ла­вец­тва — Пер­шай су­свет­най вай­ны. Ужо вя­до­ма, што асноў­ныя ме­ра­пры­ем­ствы, пры­све­ча­ныя гэ­тай па­дзеі, прой­дуць […]

“Северные Афины” Огинских

“Северные Афины” Огинских

Прекрасный и задушевный полонез “Прощание с Родиной”, торжественно-сентиментальный государственный польский гимн “Ещё Польска не згинэла”. В единое целое их связывает имя талантливого автора – знаменитого композитора и государственного деятеля Михала […]

Северные Афины

Северные Афины

Так называли местечко Залесье художники, поэты, музыканты и ученые в XIX веке. Сколько раз по дороге в Вильнюс я проезжала мимо станции Залесье и даже не подозревала, что, возможно, именно […]

Залесский дворец М. Огинского

Залесский дворец М. Огинского

Залесский дворец М. Огинского — памятник архитектуры классицизма. Он построен в начале XIX в. (между 1802 и 1822 гг.) виленскими зодчими М. Шульцем и И. Пусье. Для построения дворца характерны […]